Vinařská stezka Podluží trasa stezky vede od jižní hranice Moravy rovinatou částí centrálního Podluží přes kopečky na okraji Kyjovské pahorkatiny v okolí Starého Poddvorova k severním vinařským oblastem Slovácka, kde vinice střídají rozlehlé lesní partie.

Z Břeclavi ke zlatému kříži vinařství
Zdolávání členité vinařské stezky Podluží, která je široce rozkročená rovinami tohoto úrodného kraje, můžete začít v metropoli regionu Břeclavi. Krátký úsek po břehu řeky Dyje přechází u zahrádkářské kolonie na okraji města v cyklostezku, která vás přivede k velkomoravskému hradišti Pohansko s empírovým loveckým zámečkem ze začátku 19. století. Pokud se zde dáte doprava, dovede vás stezka k hranici s Rakouskem, kde se napojuje na dálkovou trasu EuroVelo 13. Při jízdě rovně pokračuje spanilá jízda lesem protkaným vodami až do Lanžhota, odkud se vinařská stezka vydává po silnici přes Kostice, Tvrdonice a Týnec do centrálního Podluží, cykloturisticky a vinařsky nejatraktivnějšího místa regionu. 

Zámek Lednice se nachází v obci Lednice na pravém břehu Dyje, přibližně 12 km východně od Mikulova, v Jihomoravském kraji. Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice.

V okolí zámku se rozkládá rozsáhlý zámecký park vybudovaný na počátku 19. století, s rozlohou 283 kilometrů čtverečních. V parku se nachází více jak 300 vzácných dřevin. Lednický zámek se řadí k nejvýznamnějším projevům vrcholného romantismu na území Česka a v prosinci 1996 byl zapsán v rámci celého Lednicko-valtického areálu do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti. 


I letos se můžete svézt o víkendech a svátcích mezi Břeclaví a Lednicí historickým motoráčkem z 50. let minulého století, tzv. Hurvínkem, a to od 1. května do 8. září. O sobotách 25. května a 14. září pojede mezi Břeclaví a Lednicí parní vlak s lokomotivou Skaličák. VÍCE ZDE


Soutok řek Moravy a Dyje magické místo uprostřed Lanžhotského pralesa, nacházející se v nejjižnějším cípu a těsné blízkosti hranice se Slovenskem a Rakouskem. Řeky zde od dob Rakouska-Uherska tvoří hranici. Na některých místech vykukují zbytky signální stěny, která byla železnou oponou mezi tehdejším Československem a Rakouskem. Dnes na vás dýchá nádherná lesní krajina, která je vstupním koridorem k nám na Podluží. Voňavé louky se snoubí s listnatými lesy. Na lukách stojí monumentální duby s hnízdy dravců a čápů. Lesy jsou plné černé a daňčí zvěře. Skryti v korunách stromů hnízdí orli. Pro některé zapomenutý kraj, pro jiné cíl výletu. Tohle místo jsme se rozhodli navštívit s vámi, kteří rádi navštěvujete zajímavá, neprobádaná místa. 


Základní kámen Slovácké búdy byl položen v roce 1946. Ve stejném roku uspořádal Slovácký krůžek národopisnou slavnost Rok na Podluží a akce se účastnilo mnoho krojových skupin z celého regionu. V roce 1954 se konal druhý ročník, nesl jméno Odpoledne na Podluží a konal se již v prostorech nové slovácké chalupy. V tomto ročníku zde byla velká účast dětí. Důležitý podíl na konání téhle akce měla CM Břeclavan. Od roku 1956 se tato slavnost koná každoročně pod názvem, jaký známe dnes: Podluží v písni a tanci.
Chalupa leží v západní části obce, v přírodním amfiteátru, kterého jsme součástí. 

VZDÁLENOST OD PENZIONU 50 m


V divokém anglickém parku nacházející se v těsné blízkosti zámku Lednice, najdete jednu z nejstarších rozhleden Minaret, nebo také Turecká věž je stavba v ose zámku. Toto atraktivní dílo bylo zbudované Aloisem Josefem I. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století. Je výjimečnou stavbou tohoto charakteru v Evropě a se svými téměř 60 metry patří na kontinentě mezi nejvyšší. Z kamenných kvádrů, mnohdy těžších než 100 kg, byla vystavěna na močálovité půdě. Její zpevnění provedli najatí pracovníci pomocí 500 dřevěných kůlů, více než 17 m dlouhých. Pro rovnoměrné rozložení hmotnosti objektu, na tyto kůly položili rošt z 96 silných kmenů, sepjatých železnými sponami.


Zámek je zasazen do nádherného prostředí zámecké zahrady a v těsné blízkosti se nachází zámecky vinný sklep. V areálu zámku sídlí Národní vinařské centrum a Salón vín české republiky. Součástí zámku je barokní kaple s ojedinělým zvukem varhan. Zámek nabízí několik poznávacích okruhů. Jeden z nich vám představí zámeckou jízdárnu, která během roku hostí významné akce. Další zastávkou jsou unikátní prostory barokního divadla, které byly otevřeny po rekonstrukci (2014-2015). Valtický zámek byl v prosinci 1996 zapsán v rámci celého Lednicko-valtického areálu do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO.


Pohansko je empírový lovecký zámeček, nacházející se v Lednicko-valtickém areálu, asi 3,5 km jihovýchodně od centra Břeclavi. V lokalitě Pohansko se nachází také stejnojmenný empírový zámeček, který zde nechali postavit Lichtenštejnové v letech 1810 - 1812 k loveckým účelům v místech, kde o mnoho staletí dříve stával obranný val slovanského hradiště. Jedná se o symetrickou plochostropou stavbu s přízemními otevřenými arkádovými křídly, která má ve střední části jednopatrovou nástavbu. Stavba je zasazeno do přenádherné přírody čítající smíšený les, rozlehlé travnaté plochy i vodní plochu. V těsné blízkosti se nacházejí vykopávky odhalující základy staveb Velkomoravského hradiště, vybudované v 9. století mezi rameny řeky Dyje. Přímo z Břeclavi sem vede cesta, která nabízí vyžití nejen turistům a cyklistům, ale i těm, kteří hledají klid pro své meditace. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.


Dianin chrám je jeden ze saletů a zároveň loveckých zámečků na území Lednicko-valtického areálu. Nachází se nedaleko Valtic u rybníka Rendez vous v prostoru národní přírodní památky Rendez-vous, který má podobu římského vítězného oblouku a je zasvěcen patronce lovu Dianě. Sloužil jako místo setkání panstva při loveckých vyjížďkách. Přímou stavební předlohou je s největší pravděpodobností Trajánův triumfální oblouk v Beneventu. Oblouk s jediným průchodem je postaven v korintském slohu. S historií, exteriérem i interiérem stavby zasazené do překrásné přírodní scenérie se můžete na místě seznámit prostřednictvím prohlídky s průvodcem. Stavba se nachází na cyklostezce vedoucí valtickým lesem z Břeclavi do Valtic. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.


Na vyvýšenině uprostřed vinic nedaleko Velkých Bílovic stojí kaplička ve tvaru románské rotundy. Stojí na návrší zvaném Hradištěk-Zímarky a je od ní pěkný výhled na okolní vinice a pálavské kopce. Kdykoliv kapličku navštívíte, nabídne Vám hru barev vinohradů s úžasnými výhledy a ojedinělou atmosférou vinařské oblasti. Kapličku zdobí řezby od slovenského řezbáře Jana Chovana a malby na stropě představující čtyři roční období, tyto jsou dílem Bohumila Bortlíka ze Starého Podvorova. Kvelbený vchod kapličky zdobí nápis, který vyjadřuje vztah vinařů k půdě a odkaz generací. S myšlenkou postavit kapličku na Hradišťku přišli lidé z Velkých Bílovic už v roce 1945. V tomto roce 8. září došlo ale pouze na vysvěcení základního kamene pro stavbu kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje. Stavba probíhala až od léta 2001 do jara 2002 z peněz z veřejné sbírky. 


Zoo Hodonín se nachází na severozápadním okraji města Hodonína, ve čtvrti zvané Bažantnice, u silnice I. třídy č.55 Břeclav - Uherské Hradiště. Parkoviště je bezplatné a je umístěno cca 200 metrů od vstupu do zoo. Parkovaní přímo před vstupem do zoologické zahrady je zakázáno.
Původním účelem zoologických zahrad bylo především seznámit návštěvníka s co největším počtem různých druhů zvířat. Zvířata byla často chována v naprosto nevyhovujících podmínkách malých ubikací. K významné změně došlo v poměrně nedávné době a zoo se dnes mění nejen ve významná centra odpočinku a vzdělání, ale je zde kladen důraz i na vědecký výzkum a záchranu ohrožených druhů živočichů. 
Zřícenina hradu Děvičky, je dominantou která se tyčí nad krajinou a dává nám pohled do okolní krajiny. Z dálky, je vidět nepřehlédnutelný vrchol, který ční nad obcí Pavlov. V rámci chráněné krajinné oblasti Pálava není jediný. Kolorit Pálavy s sebou nese neobyčejnou atmosféru západů a východů slunce. Historicky měl tento hrad významnou roli, měl chránit totiž významnou obchodní cestu z Vídně do Olomouce. Bohužel byl koncem 13. století zničen. Pokud se rozhodnete zříceninu navštívit, čeká vás náročnější výstup, který je nezapomenutelný díky svým výhledům do krajiny.


Pokud jsou vaše děti akční, doporučujeme při návštěvě našeho kraje neminout Lanové centrum Hájenka Břeclav. Kromě lanových atrakcí je Hájenka centrem zábavy pro děti, ale i různých kulturních a společenských akci.